Tin tức xã hội

Giá thịt trâu chọi ở Hải Lựu là bao nhiêu?

Giá thịt trâu chọi ở Hải Lựu là bao nhiêu?

Sau khi các ông Cầu đấu thua liền bị đưa ra lò mổ ở gần khu vực sới đấu.Giá cả thịt các ông Cầu cũng "thượng vàng hạ cám", có người phát chỉ vài trăm, nhưng có kẻ hét cả bạc triệu...